ZOEK

LESMATERIAAL

Zoek in alle lessen

Zoekwoorden

aandacht aarde aartsvaders abraham adoptie advent afscheid allah anders zijn angst apocriefe boeken ark van noach arm en rijk avondmaal barmhartige samaritaan bartimeüs bedevaart beeldtaal belofte berg bergrede berouw bevrijding beweging bezit bibliodrama bidden bijbel bijgeloof bileam blijheid blindheid bloemen boeddha boeddhisme bonhoeffer bonifatius boom bron brood brood en wijn bruiloft te kana carnaval chinees nieuwjaar chinese godsdiensten christendom clara van assisi communicatie conflicten cultuur dakloosheid daklozen daniël dankbaarheid dans david delen dementie deugden dienstbaarheid dieren dierendag discipelen discriminatie divali diversiteit dood doop dramatische expressie driekoningen droom duif heilige geest duivel duurzaamheid echtscheiding eenzaamheid eerlijkheid eeuwigheid egoïsme egypte elia elisabet emmaüsgangers emoties engelen eredienst ervaringsgericht onderwijs esau ester ethiek evangelisten expressie fabels familie families farizeeën feest feestdagen feestvieren franciscus van assisi gandhi gastvrijheid gebedshuizen geboorte geborgenheid gedichten geduld geheimen gelijkenissen gelijkwaardigheid geloof geloofsbeleving geloofsbelijdenissen geloofsgetuigen geloven geluk generaties genezing germaanse godsdienst getallen geweld geweldloosheid giften god goden godsbeelden godsdienst godservaring goed en kwaad goede herder goede week goliat grens groei grootouders handen hebreeuws heilig heilige boeken heilige geest heilige plaatsen heiligen hel held hemel hemelvaart herdenken herder herders herinneringen hindoeïsme holi honger hongerdoeken hooglied hoop huis hulpverlening humanisme huwelijk identificatiefiguren identiteit van mensen indianen initiatie integratie isaäk islam jaartelling jaarwisseling jakob jaloezie jeremia jericho jeruzalem jesaja jezus job jodendom johannes de doper jona joodse feesten jozef jozua kaïn en abel kalender karakter kerk kerkgebouwen kerkmuziek kerstmis kerststal Keti Koti keuzen maken kinderen kindertheologiseren King, Martin Luther kleding klein zijn kleuren (rood, geel, blauw enz.) kleuters koning koningen koran kracht krishna kruis kunst laatste avondmaal laatste oordeel latijns-amerika leefwijzen lef leiderschap lente leren leven levend water levensbeschouwing levenskracht levensritme levensstijl levensvragen levensweg licht liefde lijdensverhaal loofhuttenfeest lucht luisteren luther maaltijd macht manna maria maria magdalena martinus van tours medemensen meditatie mens zijn mensbeelden menselijke verhoudingen mensen mensen; geaardheid mensenrechten micha michaël migratie milieu; zorg moed mohammed moskee mozes multiculturele samenleving muzikale expressie naastenliefde namen natuur natuurgodsdiensten nehemia nieuw begin nieuw leven nieuwjaar nieuws noach oerelementen offerfeest ogen onderwijs ontmoeting onze vader oogstfeest openbaring opstanding oudjaar overwinnen palmpasen palmzondag paradijs pasen pastoraat paulus pesach pesten petrus pinksteren poerim popmuziek priesters profeet profeten psalmen racisme ramadan rechten van het kind rechtspraak regels (richtlijnen) reis religieuze uitingsvormen respect rijk gods rituelen roeping rolpatronen rosh hasjana rots rouw ruth ruzie saamhorigheid sabbat salomo samen zijn samenwerking samuël saul schenken (geven) schepping schepping; respect schepping; verhalen schilderkunst schooljaar schoonheid schuld sedekia seideravond simchat tora simson sint maarten sinterklaas sjawoeot slavernij soefisme soekot spelen spiritualiteit sprookjes stem sterren (hemellichamen) stille week stilte straatkinderen suikerfeest symbolen symboliek synagoge taal tabernakel talent (gave) tempel thuis tien geboden tijd toekomst tollenaars tora toren van babel tradities troost trouw tweede taal twijfel uittocht valentijnsdag vasten vasten onthouding veertigdagentijd veiligheid veranderingsproces verantwoordelijkheid verbond verbondenheid verdriet vergeving verhalen verhuizen verhuizingen verlangen verleiding verlieservaringen verloren zoon vertellen vertrouwen verwachting verwondering verzoening vieren vijandschap visioenen vluchtelingen voedsel voettochten vogels volkscultuur vooroordelen voorouders vragen stellen vrede vreemdeling vreemdelingschap vreugde vriendschap vrijheid vrouwen vuur waarden en normen waarneming wachten warmte water wederkomst wekenfeest wens wereld wereldgodsdiensten wereldoorlog (1939-1945) wereldreligies wereldvluchtelingendag wijngaard wijsheid wind witte donderdag woestijn wolken wonderen wonderverhalen wonen woonsituatie woorden zaad zacharias zacheüs zalving zang zegen zegeningen zelfbeeld zien zin van het leven zingeving zondag zondebok zonnelied zorgzaamheid

Lessendatabank

Voor lessen
levensbeschouwelijke vorming

Zinvoller onderwijs bevat een lessendatabank rond diverse thema’s, Bijbelverhalen, feest- en gedenkdagen, wereldreligies, onderverdeeld in categorieën. De lessen zijn geschreven voor onder-, midden- of bovenbouw van het primair onderwijs.

Zinvoller onderwijs bevat een jaarkalender met feesten- en gedenkdagen en daaraan gekoppeld lessen en suggesties voor lesmateriaal.


LID WORDEN

Uitgelicht

Nehemia staat op

Nehemia hoort over de slechte woonomstandigheden in Jeruzalem. Hij staat op en maakt een plan. Hij gelooft dat God hem helpt. De leerlingen kijken vanuit ‘drie vensters’ naar dit verhaal: het verleden, het heden en de toekomst. Deze les maakt gebruik van de ToBiAs-didactiek.

Doelgroep: BB
Tags: visioenen nehemia

Een koninkrijk zonder spiegels

Stel je een land, een koninkrijk, voor waar geen spiegels zijn. Je kunt jezelf niet zien, maar je ziet wel de ander. Hoe is het om daar te zijn? In deze les onderzoeken de leerlingen het begrip ‘de ander’. En aan de hand van de verhalen van Jezus maken ze kennis met de Bijbelse visie op het begrip ‘de Ander’.

Doelgroep: BB
Tags: godsbeelden opstanding jezus mensbeelden

Mirjam danst

Zingend liep ze voor het volk uit de woestijn in, het beloofde land tegemoet. Een les bij het verhaal van de uittocht, vanuit de ogen en het hart van Mirjam, de zus van Mozes. Dans en zing je mee, de vrijheid tegemoet?

Doelgroep: MB
Tags: uittocht dans bevrijding

Mozes en de zee

De leerlingen maken kennis met het verhaal van de uittocht uit Egypte. Ze beleven het verhaal door te spelen en te bewegen. Ze ontdekken wat het betekent om hulp te ontvangen en te geven.

Doelgroep: OB
Tags: mozes uittocht beweging

Kleine Mozes

Aan de hand van het geboorteverhaal van Mozes ervaren de leerlingen dat ze in beweging kunnen komen als ze een probleem hebben. Ze kunnen keuzes maken en zoeken naar oplossingen, net als in het verhaal van Mozes.

Doelgroep: OB
Tags: mozes beweging keuzen maken

De wereld in… en weer thuis

Een les bij het verhaal over de verloren zoon. De leerlingen ervaren wat het betekent om op avontuur te gaan en alles te kunnen doen wat je maar wil. Maar vooral ook wat hen weer naar huis doet verlangen.

Doelgroep: OB
Tags: verlangen verloren zoon emoties

Les van de maand

Gratis les van de maand

Als een kameel door een poortje

Een rijke man komt bij Jezus. ‘Ik wil bij God horen. Wat moet ik daarvoor doen?’ ‘Geef alles wat je…

Doelgroep: OB
Tags: bezitdankbaarheid

Komende feest- en gedenkdagen

11 februari
Sint Piter

14 februari
Valentijnsdag

18 februari
Carnaval

Jaarkalender